Music - Oksana Bryzgalova, Alexey Krivosheyev
Lyrics - Oksana Bryzgalova
Sound Producer - Alexey Krivosheyev, Istok Studio
Mixing Engineer - Alex Kramer, Istok Studio
Mastering Engineer - Metropolis Mastering